Tân binh sàn HOSE NO1 kinh doanh như thế nào?

Ngày 28/11 là ngày đầu tiên mã NO1 của CTCP Tập đoàn 911 chào sàn HoSE. Trong ngày giao dịch đầu tiên, NO1 chốt phiên đạt 10.450 đồng/CP, tăng 4,5% so với mốc tham chiếu, thanh khoản đạt 681.600 đơn vị.