Sacombank bán khoản nợ liên quan KCN Phong Phú trong 2023, bán 32,5% vốn STB vào 2025?

VCSC giả định Sacombank bán khoản nợ liên quan đến KCN Phong Phú vào năm 2023 nhưng dời việc bán 32,5% cổ phần của STB làm tài sản thế chấp cho VAMC từ 2024 sang 2025.