Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt 190 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới ban hành quyết định số 649/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, với tổng mức xử phạt là 190 triệu đồng.