Lãi vài chục tỷ, chủ dự án T&T City Millenia chậm trả 668 tỷ lãi trái phiếu

Hai mã trái phiếu của Thái Sơn - Long An đều có ngày thanh toán lãi theo kế hoạch là 26/5 với tổng số tiền 668,7 tỷ đồng.