Đạt Nguyễn, Trần Anh Huy “nổi da gà” khi Nam Thư thả thính Đạt Kyo

Đạt Nguyễn nổi da gà khi Nam Thư nói chuyện dịu dàng với Đạt Kyo, Hoàng Tôn đem bài hát hoàn toàn mới tại “Úm ba la ra chữ gì?”.