Bệnh viện FV tham gia báo cáo tại Hội Nghị Khoa Học về Chăm Sóc và Điều Trị Tai-Mũi-Họng

(THP) - Hội nghị Khoa học “Cập nhật Hướng dẫn Chăm sóc và Điều trị Tai-Mũi-Họng 2022” vừa được diễn ra trong 2 ngày 24-25/06/2022, tại Thành phố Huế. Đây là chương trình do Hội Tai-Mũi-Họng Tp.HCM & Các tỉnh phía Nam kết hợp với Hội Tai-Mũi-Họng Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Bệnh viện FV đã có 3 diễn giả tham gia báo cáo tại hội nghị.