Chặn cuộc gọi, tin nhắn rác có chặn "đường sống" của môi giới bất động sản?

Bắt đầu từ tháng 10, quyết định chặn cuộc gọi, tin nhắn rác sẽ có hiệu lực. Theo đó, bất động sản sẽ là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng, đặc biệt nhân viên môi giới sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng