Tập đoàn Xiaomi phát hành Sách Trắng đầu tiên về Chương trình Hành động vì Khí hậu

Ngày 06/13/2023 Tập đoàn Xiaomi (“Xiaomi” hoặc “Tập đoàn”; mã chứng khoán: 1810) công bố Sách Trắng đầu tiên về Hành động vì Khí hậu, giới thiệu chi tiết về những phương thức đa dạng mà tập đoàn đang thực hiện nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.