Công bố dự án “Vườn ươm TIS - TIS INCUBATOR”

Vừa qua, trường Quốc Tế TIS đã họp báo công bố dự án “Vườn ươm TIS - TIS INCUBATOR”, đánh dấu 25 năm thành lập trường Quốc Tế TIS, Dự Án Vườn Ươm TIS với sứ mệnh tìm kiếm & ươm dưỡng tài năng trẻ từ 5 đến 18 tuổi.