Lâm Đồng: Công ty Phương Nam xây 20 công trình không phép

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính của tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đóng góp ý kiến đối với đề nghị của Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Phương Nam (Công ty Phương Nam) về nội dung tiếp tục thực hiện dự án mở rộng điểm du lịch dã ngoại Đá Tiên (dự án Đá Tiên).