Bình Dương “sáng tạo“ thủ tục, khách hàng Honas Residences nộp đơn kiện chủ đầu tư

Cho rằng chủ đầu tư dự án Honas Residences có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, tổ chức huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện, khách hàng đã gửi đơn khởi kiện doanh nghiệp này.