Sở Y tế TPHCM lập đoàn kiểm tra đột xuất Bệnh viện thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn

Ngày 13/6, Sở Y tế TPHCM đã lập đoàn kiểm tra đột xuất đánh giá sự tuân thủ các quy định pháp luật và làm rõ những sai phạm của Bệnh viện thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn (Quận 10).