Star Hằng Lê vượt bão Covid bằng các giải pháp tự thân

Từ tháng 5 đến tháng 10, hệ thống YHL - Star Hằng Lê với hơn 10 cửa hàng gần như phải đóng cửa, doanh thu cơ bản bằng 0. Theo bà Hằng Lê – Nhà sáng lập thương hiệu YHL, "diễn biến có những lúc gần như vượt ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp".