Những nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn khi đi nhà trẻ

Chế độ dinh dưỡng thay đổi cũng sẽ khiến trẻ biếng ăn khi ở nhà được bố mẹ nấu ăn theo khẩu vị của trẻ còn khi đi học sẽ phải ăn theo khẩu vị chung