Tinder bổ sung tính năng Xoá minh Ảnh bằng Video Selfie tăng cường an toàn hơm cho bạn

Quy trình xác minh Ảnh được nâng cấp để trở nên an toàn hơn và các thành viên có thể lựa chọn chỉ trò chuyện với những tài khoản ảnh minh họa đã được xác nhận.