Bà Rịa - Vũng Tàu: Giao Công an điều tra việc chuyển nhượng dự án Phú Mỹ Gold City

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) giao Công an tỉnh xác minh, làm rõ việc chuyển nhượng dự án tại Khu nhà ở Sadaco (Phú Mỹ Gold City).