Phạt Công ty Bất động sản và Đầu tư VRC vì "ém" tiền lương lãnh đạo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số tiền 85 triệu đồng vì "ém" tiền lương lãnh đạo công ty.