Thaiholdings của bầu Thuỵ bị xử phạt do không công bố giao dịch LPB

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt CTCP Thaiholdings (THD) số tiền 260 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.